[LMHT] Ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho tất cả các mùa Liên minh huyền thoại

(Fun88 Esports) Đã đến lúc đánh dấu lịch của bạn.

Mỗi mùa giải xếp hạng của Liên Minh Huyền Thoại lại mang đến những niềm hy vọng mới. Cuối cùng có thể là mùa khi bạn lần đầu tiên lọt vào thứ hạng tiếp theo hoặc gặp may mắn với “Cửa hàng của bạn”.

Ngoài khởi đầu mới, các mùa cũng đánh dấu các bản vá thay đổi trò chơi. Với các mùa trôi qua, metagame cũng thay đổi theo. Điều này giúp trò chơi luôn mới mẻ đối với những người chơi lâu năm trong khi mời những người mới tò mò đến với Summoner’s Rift.

Riot Games đã khá đúng giờ khi đưa ra lịch trình vá lỗi và ngày mùa giải. Hầu hết các mùa, cho đến nay, đã kết thúc và bắt đầu vào cùng một thời điểm trong năm.

Nói như vậy, đây là ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tất cả các mùa Liên Minh Huyền Thoại.

Mùa Ngày bắt đầu Ngày cuối
1 Ngày 13 tháng 7 năm 2010 Ngày 23 tháng 8 năm 2011
2 Ngày 29 tháng 11 năm 2011 Ngày 12 tháng 11 năm 2012
3 Ngày 1 tháng 2 năm 2013 Ngày 11 tháng 11 năm 2013
4 Ngày 10 tháng 1 năm 2014 Ngày 11 tháng 11 năm 2014
5 Ngày 21 tháng 1 năm 2015 Ngày 11 tháng 11 năm 2015
6 Ngày 20 tháng 1 năm 2016 Ngày 08 tháng 11 năm 2016
7 Ngày 8 tháng 12 năm 2016 Ngày 07 tháng 11 năm 2017
8 Ngày 16 tháng 1 năm 2018 Ngày 12 tháng 11 năm 2018
9 Ngày 23 tháng 1 năm 2019 Ngày 19 tháng 11 năm 2019
10 Ngày 10 tháng 1 năm 2020 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
11 Ngày 8 tháng 1 năm 2021 Ngày 15 tháng 11 năm 2021
12 Ngày 07 tháng 1 năm 2022 Tháng 11 năm 2022
13 TBA TBA

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

YouTube

LiênMinhFun8

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.