[VALORANT] Tất cả mã crosshair của người chơi chuyên nghiệp trong VALORANT

(Fun88 Esports) Sử dụng cùng một khuôn mặt giống như chuyên gia yêu thích của bạn.

Tối ưu hóa cài đặt của bạn là một trong số ít cách bạn có thể dẫn trước đối thủ trong VALORANT. Từ đồ họa đến độ nhạy, bạn nên thiết lập các cài đặt tối ưu nhất để phù hợp với lối chơi của mình.

Mặc dù sở thích cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định cài đặt của bạn, nhưng bạn luôn có thể lấy một trang ra khỏi sách của người chơi chuyên nghiệp để đẩy nhanh quá trình. Các chuyên gia dành hàng giờ để tối ưu hóa cài đặt của họ để đảm bảo chúng có thể hoạt động ở mức cao nhất.

VALORANT cũng cho phép người chơi sao chép và dán mã hình chữ thập của những người chơi khác. Tính năng tiết kiệm thời gian này, đã được thêm vào trò chơi trong Bản thử nghiệm 4.05 vào ngày 22 tháng 3 năm 2022, loại bỏ phỏng đoán khi nói đến việc tạo lại hình chữ thập của người chơi.

Đây là mã crosshair của mọi cầu thủ VALORANT chuyên nghiệp mà chúng tôi có thể tìm thấy

 

Người chơi Mã Crosshair 
100 Thieves Asuna 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0
Acend cNed 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
DRX stax 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
DRX Rb 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1
DRX Zest 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
DRX BuZz 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
DRX MaKo 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
Fnatic Boaster 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1
Fnatic Mistic 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Fnatic Magnum 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;z;3;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;1t;0;1l;0;1a;0;S;c;1;s;0.762;o;1
Fnatic Derke 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1
KRÜ NagZ 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1
KRÜ Klaus 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0
KRÜ Mazino 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
KRÜ delz1k 0;P;c;1;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
KRÜ keznit 0;P;c;4;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0
OpTic FNS 0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0
OpTic Victor 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
OpTic crashies 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
OpTic yay 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
Paper Rex Jinggg 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5
Paper Rex mindfreak 0;P;c;1;o;0.723;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Paper Rex f0rsakeN 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1
Paper Rex Benkai 0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0
Paper Rex d4v41 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Sentinels TenZ 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1.
Sentinels ShahZaM 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0
Sentinels Sick 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1t;0;1a;0.379
Sentinels Dapr 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0
Sentinels Sinatraa 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0
Streamer Hiko 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0
Streamer Shroud 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
The Guard neT 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0
The Guard valyn 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
The Guard trent 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0
The Guard Sayaplayer 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1
The Guard JonahP 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
Xerxia Esports foxz 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Xerxia Esports sushiboys 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
Xerxia Esports sScary 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0
Xerxia Esports Crws 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.884;o;0.798
Xerxia Esports Surf 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1
ZETA Division Laz 0;p;0;c;1;s;1;P;o;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;o;0;d;1;z;3;f;0;s;0;m;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;d;0
ZETA Division crow 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1
ZETA Division Dep 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
ZETA Division SugarZ3ro 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
ZETA Division TENNN 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0

Cách nhập mã crosshair VALORANT

  • Đi tới tab Crosshair nằm trong menu cài đặt của VALORANT.
  • Chọn mũi tên chỉ xuống bên cạnh cấu hình Crosshair
  • Dán mã cho hình chữ thập mà bạn muốn sử dụng.
  • Chọn Nhập khi bạn hoàn tất và hình chữ thập sẽ sẵn sàng để sử dụng.

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

YouTube

LiênMinhFun8

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.